ENGLISH 

  annales  
 

 

 

 

 

Czasopismo "Annales Academiae Medicae Silesiensis" jest oficjalnym pismem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach publikującym w języku polskim i angielskim recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze dotyczące medycyny i farmacji oraz podstawowych nauk medycznych, opisy przypadków, listy, recenzje książek i komentarze redakcyjne.

Czasopismo jest indeksowane w bazach CAS i Index Copernicus (5,71).

Puktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawana za umieszczoną publikację naukową wynosi 4 pkt.Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

logo sum